[TUT] HOW TO PORT ROM FOR GIONEE P3/WALTON GF (MT6582)

Không cần Source Code

Không cần Kernel Source

Không cần**ANDROID KITCHEN

Không cần LINUX…

Yêu cầu:

* Windows XP/7/8
* 7-Zip
* Notepad++

Nào chúng ta bắt đầu:

*Chép đè những file dưới đây từ Stock rom tới rom bạn muốn port! Chúng ta tạm gọi đó là rom Port

DANH SÁCH NHỮNG FILE CẦN CHÉP:

*system/usr/keylayout/Generic.kl
*system/lib/modules
*system/lib/hw
*system/lib/libaudio.primary.default.so
*system/lib/libcamalgo.so
*system/lib/libcamdrv.so
*system/lib/libcameracustom.so
*system/lib/libdpframework.so
*system/lib/libsensorservice.so
*system/lib/libsync.so
*system/lib/libvcodecdrv.so
*system/etc/firmware
*system/etc/permissions/handheld_core_hardware.xml
*system/etc/permissions/platform.xml

* BÂY GIỜ CHÉP ĐÈ Stock Boot.img TỚI ROM PORT !

* BÂY GIỜ MỞ FOLDER ROM PORT VÀ ĐI ĐẾN META-INF/google/android VÀ MỞ FILE updater-script BẰNG Notepad++
* TÌM CHUỐI NÀY TRONG ROM PORT:

(DƯỚI ĐÂY LÀ VÍ DỤ, CÓ THỂ NÓ KHÔNG GIỐNG HOÀN TOÀN)

format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "0", "/system");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p5", "/system");

* TA THAY CHUỐI “

mmcblk0p6

VÀO CHỖ

mmcblk0p5

TRONG ROM PORT.

VÀ TƯƠNG TỰ CHO CHUỖI DƯỚI ĐÂY:

format("ext4", "EMMC", "/data", "0");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "/data")

TA THAY CHUỖI mmcblk0p8 VÀO mmcblk0p7

Chú ý :
Bạn phải sửa những từ khác nhau chứ không được copy dòng từ STOCK qua rom port

*Bây giờ trong mục Rom Port .Bạn sẽ thấy 3 file:
-META-INF
-system
-boot.img
*Bây giờ chọn cả 3 file Click chuột phải và Click vào dòng 7-Zip hoặc Winrar

NÉN NÓ RA DẠNG *.ZIP NHÉ, VẬY LÀ ĐÃ CÓ THỂ ĐƯA VÀO MÁY VÀ FLASH ĐƯỢC RỒI

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s